Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Cơ cấu tổ chức

 04/09/2016  16232

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TT

Họ và tên, chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học

Thạc sĩ

Tiến sĩ

1

TS. Dương Thanh Hà

Tel: 0902.386.669

Email:hadt@tueba.edu.vn

Phó khoa

(Phụ trách khoa)

Quản trị kinh doanh -

Việt Nam

Quản trị kinh doanh -

Việt Nam

Quản trị kinh doanh - Việt Nam

TRỢ LÝ KHOA

TT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Ths. Cao Thị Phưong Thảo

Trợ lý giáo vụ

Tel: 0936754898

Email: phuongthao200590@gmail.com

2

TS. Đào Thị Hương

Trợ lý đào tạo khoa học

Tel: 0919024338

Email: huongdt2710@gmail.com

3

Ths. Nguyễn Văn Hùng

Trợ lý HSSV

Tel: 0975132245

Email: hungmarketing07@gmail.com

4

TS. Vũ Thị Oanh

Trợ lý khảo thí

Tel: 0911238678

Email: aicap83i@vahoo.com

 

BỘ MÔN QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN

STT

Họ tên, chức danh, học vị

Chức vụ

Chuyên ngành Đại học - Nước Đào tạo

Chuyên ngành Thạc sĩ - Nước Đào tạo

Chuyên ngành Tiến sĩ - Nước Đào tạo

1

TS. Nguyễn Văn Huy

Giảng viên

Kế toán doanh nghiệp – Việt Nam

Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch- Thái lan

Tài chính- Vương Quốc Bỉ

NCS tại ÚC

2

TS.Ngô Thị Huyền Trang

Phó bộ môn

Quản trị kinh doanh-Việt Nam

Thương Mại- Việt Nam

Quản lý kinh tế-Việt Nam

3

Ths.Phạm Minh Hương

Giảng viên

Du lịch học- Việt Nam

Quản lý Du lịch- Hàn Quòc

 

4

TS.Bùi Thị Thanh Hương

Giảng viên

Quản trị Kinh doanh-Việt Nam

Quản trị Kinh doanh về Khoa học và dịch vụ- Đài Loan

 

5

Ths. Cao Thị Phương Thảo Giảng viên kiêm nhiệm Quản lý kinh tế - Việt Nam Quản lý kinh tế - Việt Nam  
6 Ths. Hoàng Thị Thu Hằng Giảng viên

Kinh tế nông nghiệp - Việt Nam

Kinh tế nông nghiệp - Việt Nam

 

 

 

 

BỘ MÔN MARKETING

STT

Họ tên, chức danh, học vị

Chức vụ

Chuyên ngành Đại học - Nước Đào tạo

Chuyên ngành Thạc sĩ - Nước Đào tạo

Chuyên ngành Tiến sĩ- Nước Đào tạo

1

TS. Dương Thanh Hà

Trưởng bộ môn

Quản trị kinh doanh - Việt Nam

Quản trị kinh doanh - Việt Nam

Quản trị kinh doanh - Việt Nam

2

TS. Hoàng Thị Huệ

Giảng viên kiêm nhiệm

Quản trị kinh doanh -Việt Nam

Quản trị kinh doanh - Việt Nam

Quản trị kinh doanh -Việt Nam

3

TS. Nguyễn Thị Thái Hà

Giảng viên

Marketing - Việt Nam

Marketing - Việt Nam

Marketing - Việt Nam

4

ThS. Nguyễn Minh Huệ

Phó bộ môn

Marketing - Việt Nam

Quản trị kinh doanh - Việt Nam

 

5

ThS. Nguyễn Văn Hùng

Giảng viên

Marketing - Việt Nam

Thương mại - Việt Nam

 

6

TS. Đào Thị Hương

Giảng viên

Marketing - Việt Nam

Quản trị kinh doanh - Việt Nam

Marketing - Việt Nam

7 ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền Giảng viên      
8 TS. Nguyễn Thị Thu Giảng viên Kinh tế bảo hiểm - Việt Nam

Quản lý kinh tế - Việt Nam

Quản lý kinh tế - Việt Nam

9 Ths. Nguyễn Thảo Nguyên Giảng viên Quản lý kinh tế - Việt Nam

Quản lý kinh tế - Việt Nam

 

 

BỘ MÔN KINH  DOANH QUỐC TẾ

STT

Họ tên, chức danh, học vị

Chức vụ

Chuyên ngành Đại học - Nước đào tạo

Chụyẻn ngành Thạc sĩ - Nước đào tạo

Chuyên ngành Tiến sĩ - Nước đào tạo

1

PGS. TS. Trần Nhuận Kiên

Giảng viên kiêm nhiệm

Kinh tế Việt Nam

Kinh tế thương mại - Hà Lan

Kinh tế Thương mại - Hàn Quốc

2

TS. Bùi Thị Minh Hằng

Giảng viên 

Kế toán và kiểm toán - Việt Nam

Kế toán tài vụ và PTHĐKT-Việt Nam

Kinh tế nông nghiệp - CHLB Đức

3

TS. Vũ Thị Oanh

Giảng viên

Kinh tế đối ngoại - việt Nam

Kinh tế chính trị - Việt Nam

Kinh tế thể giới và quan hệ kinh tể quốc tế - Việt Nam

Quản lý và phát triển Kinh tế khu vực -Trung Quốc

4

TS. Phạm Thùy Linh

Giảng viên

Kinh tế đối ngoại - Việt Nam

Kinh tế quốc tế - .Anh Quốc

Kinh tế quốc tế  - Nexvzealand

5

TS. Đỗ Thị Thùy Linh

Giảng viên

Kinh tế đối ngoại - Việt Nam

Kinh tế quốc tế - Anh Quốc

 Kinh tể Hoa Kỳ

6

TS. Đoàn Quang Huy

Trưởng Bộ Môn

Kinh tế nông lâm - Việt Nam

Thương mại quốc tế - Hàn Quốc

TS kinh tể CHLB Đức

7

Ths. Đàm Thanh Huyền

Giảng viên

Kinh tế đối ngoại - Việt Nam

Kinh doanh quốc tế -

Nauy

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN