Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Cơ cấu tổ chức

 04/09/2016  14735

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TT

Họ và tên, chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học

Thạc sĩ

Tiến sĩ

1

PGS. TS. Nguyễn Thị Gấm

Tel: 0912.805.980

Email: ntgam@yahoo.com

Trưởng khoa

QL Kinh tế nông nghiệp - Việt Nam

Kinh doanh quốc tế - Hà Lan

Quản trị kinh doanh - Hàn Quốc

2

TS. Dương Thanh Hà

Tel: 0902.386.669

Email:hadt@tueba.edu.vn

Phó khoa

Quản trị kinh doanh - Việt Nam

Quản trị kinh doanh - Việt Nam

Quản trị kinh doanh - Việt Nam

TRỢ LÝ KHOA

TT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Ths. Cao Thị Phưong Thảo

Trợ lý giáo vụ

Tel: 0936754898

Email: phuongthao200590@gmail.com

2

Ths. Đào Thị Hương

Trợ lý đào tạo khoa học

Tel: 0919024338

Email: huongdt2710@gmail.com

3

Ths. Nguyễn Văn Hùng

Trợ lý HSSV

Tel: 0975132245

Email: hungmarketing07@gmail.com

4

TS. Vũ Thị Oanh

Trợ lý khảo thí

Tel: 0911238678

Email: aicap83i@vahoo.com

 

BỘ MÔN QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN

STT

Họ tên, chức danh, học vị

Chức vụ

Chuyên ngành Đại học - Nước Đào tạo

Chuyên ngành Thạc sĩ - Nước Đào tạo

Chuyên ngành Tiến sĩ - Nước Đào tạo

1

Ths.Nguyễn Văn Huy

Giảng viên

Kế toán doanh nghiệp – Việt Nam

Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch- Thái lan

Tài chính- Vương Quốc Bỉ

NCS tại ÚC

2

TS.Ngô Thị Huyền Trang

Phó bộ môn

Quản trị kinh doanh-Việt Nam

Thương Mại- Việt Nam

Quản lý kinh tế-Việt Nam

3

Ths.Phạm Minh Hương

Giảng viên

Du lịch học- Việt Nam

Quản lý Du lịch- Hàn Quòc

 

4

Ths.Bùi Thị Thanh Hương

Giảng viên

Quản trị Kinh doanh-Việt Nam

Quản trị Kinh doanh về Khoa học và dịch vụ- Đài Loan

 

BỘ MÔN MARKETING

STT

Họ tên, chức danh, học vị

Chức vụ

Chuyên ngành Đại học - Nước Đào tạo

Chuyên ngành Thạc sĩ - Nước Đào tạo

Chuyên ngành Tiến sĩ- Nước Đào tạo

1

PGS. TS. Nguyễn Thị Gấm

Trưởng khoa

QL Kinh tể nông nghiệp - Việt Nam

Kinh doanh quốc tế - Hà Lan

Quản trị kinh doanh - Hàn Quốc

2

TS. Dương Thanh Hà

Trưởng bộ môn

Quản trị kinh doanh - Việt Nam

Quản trị kinh doanh - Việt Nam

Quản trị kinh doanh - Việt Nam

3

ThS. Hoàng Thị Huệ

Giảng viên kiêm nhiệm

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

 

4

TS. Nguyễn Thị Thái Hà

Giảng viên

Marketing - Việt Nam

Marketing - Việt Nam

Marketing - Việt Nam

5

ThS. Nguyễn Minh Huệ

Phó bộ môn

Marketing - Việt Nam

Quản trị kinh doanh - Việt Nam

 

6

ThS. Nguyễn Văn Hùng

Giảng viên

Marketing - Việt Nam

Thương mại - Việt Nam

 

7

ThS. Đào Thị Hương

Giảng viên

Marketing - Việt Nam

Quản trị kinh doanh - Việt Nam

 

8 ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền Giảng viên      

 

BỘ MÔN KINH  DOANH QUỐC TẾ

STT

Họ tên, chức danh, học vị

Chức vụ

Chuyên ngành Đại học - Nước đào tạo

Chụyẻn ngành Thạc sĩ - Nước đào tạo

Chuyên ngành Tiến sĩ - Nước đào tạo

1

PGS. TS. Nguyển Khánh Doanh

Giảng viên kiêm nhiệm

Kinh tế nông lâm - Việt Nam

Kinh doanh quốc tế - Hà Lan

Thương mại quốc tế - Hàn Quốc

2

PGS. TS. Trần Nhuận Kiên

Giảng viên kiêm nhiệm

Kinh tế Việt Nam

Kinh tế thương mại - Hà Lan

Kinh tế Thương mại - Hàn Quốc

3

TS. Bùi Thị Minh Hằng

Giảng viên kiêm nhiệm

Kế toán và kiểm toán - Việt Nam

Kế toán tài vụ và PTHĐKT-Việt Nam

Kinh tế nông nghiệp - CHLB Đức

4

TS. Vũ Thị Oanh

Giảng viên

Kinh tế đối ngoại - việt Nam

Kinh tế chính trị - Việt Nam

Kinh tế thể giới và quan hệ kinh tể quốc tế - Việt Nam

Quản lý và phát triển Kinh tế khu vực Trung Quốc

5

ThS. Phạm Thùy Linh

Giảng viên

Kinh tế đối ngoại - Việt Nam

Kinh tế quốc tế - .Anh Quốc

NCS - Nexvzealand

6

TS. Đỗ Thị Thùy Linh

Giảng viên

Kinh tế đối ngoại - Việt Nam

Kinh tế quốc tế - Anh Quốc

TS kinh tể Hoa Kỳ

7

TS. Đoàn Quang Huy

Trưởng Bộ Môn

Kinh tế nông lâm - Việt Nam

Thương mại quốc tế - Hàn Quốc

TS kinh tể CHLB Đưc

8

Ths. Trần Thị Phương Thào

Giảng viên

Kinh tế đối ngoại - Việt Nam

Thương mại quốc tế - Hàn Quốc

 

9

Ths. Đàm Thanh Huyền

Giảng viên

Kinh tế đối ngoại - Việt Nam

Kinh doanh quốc tế -

Nauy

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN