Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOA MARKETING,TM&DL NHIỆM KỲ 2023-2028

 03/03/2023  667

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOA MARKETING,TM&DL NHIỆM KỲ 2023-2028

Thực hiện theo Kế hoạch của BCH Công đoàn trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, đồng thời căn cứ Công văn số 01/HD-CĐ ngày 06/2/2023 của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế và QTKD về ” Hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận và Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 23/02/2023 Công đoàn Khoa Marketing,TM&DL đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự Đại hội có đại biểu Phạm Xuân Thủy ủy viên BCH Công đoàn trường ĐH Kinh tế và QTKD, Ban chủ nhiệm khoa, Ban chi uỷ Khoa và toàn thể đoàn viên công đoàn Khoa Marketing,TM&DL.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, trong 5 năm qua Công đoàn Khoa đã rất nỗ lực và đạt được nhiều thành tích nhưng cũng còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động. Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Khoa đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Phạm Xuân Thủy đại diện cho BCH Công đoàn Trường ĐH Kinh tế & QTKD phát biểu tại Đại hội đã đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Khoa Marketing,TM&DL đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn trường đề nghị Công đoàn Khoa tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua....

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khoá VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí hội tụ đầy đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, năng động và sáng tạo để điều hành các hoạt động Công đoàn Khoa.

                                                       1. Đồng chí: Cao Thị Phương Thảo - Chủ tịch Công đoàn Khoa;

                                                       2. Đồng chí: Phạm Minh Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa - Trưởng Ban Nữ công;

                                                       3. Đồng chí: Đỗ Thị Thùy Linh - Uỷ viên BCH Công đoàn Khoa

                                                              và bầu ra 07 đồng chí tham dự Đại hội công Đoàn Trường

Chúc cho Công đoàn khoa Marketing,TM&DL nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục phát triển vững mạnh, phát huy vai trò sức mạnh đại đoàn kết và thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đã đề ra.

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN