Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Giới thiệu về Khoa

 05/09/2016  11266

Năm thành lập: 2014                                     Tổng số CBGV: 22

Trong đó:         + GV cơ hữu: 16

                        + GV kiêm nhiệm: 05

                        + GV thỉnh giảng (nếu có): 0

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư: 04; Tiến sĩ: 07; Thạc sĩ: 17 ; Cử nhân: 01

Danh sách các bộ môn

            - Bộ môn Kinh doanh quốc tế

            - Bộ môn Khách sạn-Du lịch

            - Bộ môn Marketing

Các chuyên ngành đào tạo do Khoa quản lý

            - Chuyên ngành Thương mại Quốc tế

            - Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế

            - Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Du lịch và Kháchsạn

            - Quản trị Marketing


BÀI VIẾT LIÊN QUAN