Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Hội nghị đổi mới phương pháp giảng dạy năm học 2022- 2023 - Khoa Marketing thương mại và Du lịch

 14/03/2023  761

 

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

“HỘI NGHỊ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2022-2023”

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đại học là một nhu cầu bức thiết của xã hội giai đoạn hiện nay ở nước ta nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Để nâng cao chất lượng giáo dục đại học thì đổi mới phương pháp giảng dạy là tất yếu, cốt lõi để đáp ứng nhu cầu của thực tiễn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính vì thế, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu Nhà trường, ngày 10 tháng 03 năm 2023, Khoa Marketing,TM&DL tổ chức Hội nghị “Đổi mới phương pháp giảng dạy năm học 2022-2023”.  Đến dự với Hội nghị có sự hiện diện của TS. Nguyễn Thị Lan Anh– Trưởng bộ môn kinh tế học;TS. Phạm Văn Hạnh-Trưởng khoa QTKD cùng toàn thể giảng viên và đại diện sinh viên Khoa Marketing,TM&DL.

Hội nghị đã được nghe 5 bài tham luận của các cán bộ giảng viên và sinh viên trong Khoa Marketing,TM&DL, với nội dung chính xoay quanh các vấn đề về đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo của khoa.

Các bài tham luận gồm:

  1. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao tính chủ động học tập của sinh viên Khoa Marketing,TM&DL, trường Đại học Kinh tế&QTKD Thái Nguyên trong thời đại 4.0 (PGS.TS Nguyễn Thị Gấm);
  2. Áp dụng phương pháp giảng dạy nêu vấn đề-Nêu điển hình môn học vận tải và giao nhận (TS.Vũ Thị Oanh);
  3. Giải pháp tăng cường tính chủ động của sinh viên trong đào tọa theo học chế tín chỉ (Bộ môn Quản trị Du lịch-Khách sạn);
  4. Đổi mới phương pháp giảng dạy: Áp dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề (Th.S Nguyễn Văn Hùng)
  5. Phương pháp học tập tích cực (SV Nguyễn Tiến Thành, Đỗ Thị Diễm Quỳnh, Nguyễn Thị Thanh Hương- K16 QTM).

Kết thúc các bài tham luận, các cán bộ giảng viên và sinh viên Khoa Marketing TMDL cũng đã có những đóng góp, chia sẻ về cách dạy và học, được lắng nghe những kinh nghiệm học tập từ những bạn sinh viên có thành tích xuất sắc nhất để sinh viên học tập tại Khoa Marketing TMDL có phương pháp học tập phù hợp cho sinh viên hiện nay để đáp ứng các chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Đồng thời, những giải pháp thiết thực đã được đề xuất nhằm phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của sinh viên đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN