Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN KHÓA LUẬN CÁC LỚP K16

 03/02/2023  530

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN KHÓA LUẬN CÁC LỚP K16

            Sau khi hoàn thành và nộp khóa luận tốt nghiệp đề nghị Ban cán sự các lớp K16 QTM, K16 QTKD DL_KS thực hiện việc cập nhật khóa luận tốt nghiệp theo các yêu cầu dưới đây.

            Một số yêu cầu khi nhập thông tin khóa luận tốt nghiệp:

  1. BẢNG THÔNG TIN TỔNG HỢP (theo mẫu phía dưới) được xây dựng trên EXCEL
  2. Font chữ sử dụng là Arial, cỡ chữ 10
  3. Lớp trưởng các lớp tập hợp thông tin khóa luận các thành viên trong lớp vào một bảng duy nhất, ghi tên file exel TTKL_TEN LOP
  4. Cách nhập thông tin: Sinh viên phải nhập đầy đủ các thông tin (2); (3); (4) và (6).
  • (2): Họ và tên (Không viết in hoa)
  • (3): Tên khóa luận (Không viết in hoa)
  • (4): Tên thầy, cô hướng dẫn bao gồm các học vị, học hàm (Ví dụ: PGS.TS Nguyễn Văn A; Th.S Nguyễn Văn B…)
  • (6): Lý do chọn đề tài + Tóm tắt sơ lược nội dung các chương
  1. Thời gian giao nộp file thông tin (gồm BẢNG THÔNG TIN TỔNG HỢP và file mềm các khóa luận của cả lớp): cùng thời hạn nộp khóa luận tại Khoa Marketing Thương Mại và Du lịch. Lớp gửi file mềm về địa chỉ email: hadt@tueba.edu.vnphuongthao200590@gmail.com. Hạn nộp: trước ngày 11/06/2023
  2. Mọi thắc mắc cần được giải đáp đề nghị các lớp trưởng, các em sinh viên liên lạc qua email trên hoặc số điện thoại: 090.238.6669

THÔNG TIN KHÓA LUẬN K16 KHOA MARKETING, THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

LỚP……

STT

(1)

Người thực hiện

(2)

Tên đề tài

(3)

Người hướng dẫn

(4)

Kết quả

(5)

Nội dung tóm tắt

(6)

Năm bảo vệ

(7)

1

Nguyễn Văn A

Hoàn thiện công tác đào tạo….

Th.S Nguyễn Văn A

 

Lý do chọn đề tài
Chương 1: Cơ sở lý luận
Chương 2: Thực trạng…
Chương 3: Giải pháp…

2023

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

                    Thái Nguyên, ngày       tháng       năm

 Lớp trưởng

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN