Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP SINH VIÊN NĂM 2021

 31/10/2021  670

KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP SINH VIÊN NĂM 2021

Thực hiện Quyết định số 997/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Sinh Viên, ngày 26 tháng 10 năm 2021 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Sinh viên đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm – Chủ tịch Hội đồng, TS. Dương Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng, TS. Bùi Như Hiển, TS. Nguyễn Việt Dũng, TS. Ngô Thị Mỹ, ThS. Phạm Minh Hương, ThS. Đào Thị Hương, ThS. Trần Thị Phương Thảo, ThS. Trần Thu Nga – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học.

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp sinh vên, cụ thể như sau:

Đề tài: “Nghiên cứu ý định khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Thái Nguyên”, mã số SV2021-MA-35, Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Nguyễn Thị Phương Thảo – K14 QTM, GVHD: ThS. Đào Thị Hương, xếp loại Giỏi

Đề tài: “Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam”, mã số SV2021-MA-36, Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Vũ Hoàng Kim Ngân – K16-CLC, GVHD: TS. Đỗ Thị Thùy Linh, xếp loại Khá.

 

Đề tài: “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam”, mã số SV2021-MA-37, Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Nguyễn Hồ Quang – K16CLC, GVHD: TS. Đỗ Thị Thùy Linh, xếp loại Khá.

Trợ lý Khoa học và Đào tạo


BÀI VIẾT LIÊN QUAN