Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Lễ kết nạp đảng viên mới Khoa Marketing,TM&DL

 03/03/2023  649

Lễ kết nạp đảng viên mới Khoa Marketing,TM&DL

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng và của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Những năm qua, công tác phát triển đảng viên mới luôn được Ban chi ủy Khoa Marketing,TM&DL quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt.

Được sự đồng ý của Đảng Uỷ trường Đại học Kinh tế và‌ Quản trị Kinh doanh, sự giúp đỡ của Chi Bộ Khoa Marketing,TM&DL, sự giới thiệu của Đoàn Thanh niên, sự hướng dẫn tận tình của đồng chí Đảng viên theo dõi giúp đỡ Đào Thị Hương và sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của bản thân đồng chí Nguyễn  Tiến Thành , ngày 20 tháng 10 năm 2022, Chi bộ khoa Marketing,TM&DL đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đồng chí Nguyễn Tiến Thành .

PGS.TS Nguyễn Thị Gấm Bí thư chi bộ khoa Marketing TM&DL trao quyết định kết nạp Đảng viên mới cho Đ/C Nguyễn Tiến Thành

Đ/C Nguyễn Quang Hợp đại diện Đảng Uỷ nhà trường đến tham dự và phát biểu tại buổi lễ

Mong rằng đồng chí Nguyễn Tiến Thành sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy năng lực trong công tác chuyên môn và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, là tấm gương điển hình khích lệ các quần chúng ưu tú tích cực phấn đấu rèn luyện để đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN