Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Liên hệ

 12/09/2016  10794
KHOA MARKETING,THƯƠNG MẠI&DU LỊCH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3646.818
Email: Phuongthao200590@gmail.com 
Tư vấn viên: Trợ lý HSSV ThS. Nguyễn Văn Hùng -0975.132.245
Chú ý: Ban chủ nhiệm khoa trả lời trực tiếp sinh viên vào thứ 5 hàng tuần tại Văn phòng Khoa Marketing,thương mại&Du lịch , P. 510 Nhà hiệu bộ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN