BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ
14/03/2017 | 2198 lượt xem

 Giới thiệu bộ môn

      Bộ môn Kinh tế quốc tế được thành lập năm 2010. Hiện nay Bộ môn 12 giảng viên trong đó có 04 Tiến sĩ (trong đó có 02 PGS), 03 Nghiên cứu sinh và 05 Thạc sỹ. Đội ngũ giảng viên của bộ môn luôn năng động, nhiệt huyết và hầu hết được đào tạo tại các cơ sở uy tín tại nước ngoài như Anh, Đức, Nauy, Hà Lan, Hàn Quốc với khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh và năng lực nghiên cứu khoa học chuyên sâu. Do vậy, các cán bộ giảng viên này đang là lực lượng nòng cốt để đổi mới hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Bộ môn theo định hướng hội nhập quốc tế. Đặc biệt, các phương thức giảng dạy luôn được cập nhật và áp dụng khoa học công nghệ, tạo cảm giác hứng khởi và tăng tính chủ động của sinh viên trong mỗi bài giảng.

Danh sách giảng viên bộ môn

STT

Họ tên, chức danh, học vị

Chức vụ

Chuyên ngành Đại học – Nước Đào tạo

Chuyên ngành Thạc sĩ – Nước Đào tạo

Chuyên ngành Tiến sĩ – Nước Đào tạo

1

PGS. TS. Nguyễn Khánh Doanh

Giảng viên kiêm nhiệm

Kinh tế nông nghiệp – Việt Nam

Kinh doanh quốc tế - Hà Lan

Thương mại quốc tế - Hàn Quốc

2

PGS. TS. Trần Nhuận Kiên

Giảng viên kiêm nhiệm

Kinh tế - Việt Nam

Kinh tế Thương mại – Hàn Quốc

Kinh tế Thương mại – Hàn Quốc

3

TS. Bùi Thị Minh Hằng

Giảng viên kiêm nhiệm

Kế toán & Kiểm toán – Việt Nam

Kế toán tài vụ và PTHĐKT – Việt Nam

Kinh tế nông nghiệp – CHLB Đức

4

TS. Vũ Thị Oanh

Giảng viên

1. Kinh tế đối ngoại  - Việt Nam

2. Kinh tế chính trị - Việt Nam

Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế - Việt Nam

Quản lý và phát triển Kinh tế khu vực – Trung Quốc

5

Ths. Phạm Thùy Linh

Phó Khoa – Trưởng bộ môn

Kinh tế đối ngoại – Việt Nam

Kinh tế quốc tế - Anh Quốc

NCS – Việt NAm

6

Ths. Đỗ Thùy Linh

Giảng viên

Kinh tế đối ngoại – Việt Nam

Kinh tế quốc tế - Anh Quốc

NCS – Hoa Kỳ

7

Ths. Đoàn Quang Huy

Giảng viên

Kinh tế nông nghiệp – Việt Nam

Thương mại Quốc tế - Hàn Quốc

NCS – CHLB Đức

8

Ths. Trần Thị Thu Trâm

Giảng viên

Kinh tế đối ngoại – Việt Nam

Kinh doanh và quản lý quốc tế - Hà Lan

 

9

Ths. Trần Thị Phương Thảo

Giảng viên

Kinh tế đối ngoại – Việt Nam

Thương mại Quốc tế - Hàn Quốc

 

10

Ths. Phạm Hoàng Linh

Giảng viên

Kinh tế đối ngoại – Việt Nam

Thương mại – Việt Nam

 

11.

Ths. Đàm Thanh Huyền

Giảng viên

Kinh tế đối ngoại – Việt Nam

Kinh doanh Quốc tế - Nauy

 

12

Ths. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Giảng viên

Kinh tế đối ngoại – Việt Nam

Chính sách và Quan hệ Quốc tế  - Hàn Quốc

 

 

 

Video