BỘ MÔN QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN
14/03/2017 | 2373 lượt xem

 

Giới thiệu về bộ môn

 

Được thành lập vào năm 2008, bộ môn Du lịch và khách sạn đảm nhận vai trò giảng dạy chương trình Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn, hệ cử nhân, mã ngành: D340103, ngành đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành. Hiện nay Bộ môn có 07 giảng viên, trong đó có 02 Nghiên cứu sinh và 05 Thạc sỹ. Vi đi ngũ ging viên đưc đào to bài bn ti các quc gia có nn du lch phát trin như Vương Quốc Anh, Thái Lan, Hàn Quc, Đài Loan …. chương trình giảng dạy được thiết kế theo hướng hội nhập quốc tế và khu vực. Phương pháp giảng dạy không ngừng được cập nhật và có sự áp dụng khoa học công nghệ, tạo cảm giác hứng khởi và tăng tính chủ động của sinh viên trong mỗi bài giảng. Tính đến nay, đã có 300 sinh viên tốt nghiệp. Chuyên ngành này thu hút ngày càng nhiu sinh viên tcác tnh, đc bit là tkhu vc min núi phía Bc theo hc.

Danh sách ging viên bộ môn

 

STT

Họ tên, chức danh, học vị

Chức vụ

Chuyên ngành Đại học – Nước Đào tạo

Chuyên ngành Thạc sĩ – Nước Đào tạo

1

Ths.Nguyễn Văn Huy

Trưởng khoa- Giảng viên

Kế toán doanh nghip - Việt Nam

Qun trkinh doanh khách sn và du lch- Thái lan

Tài chính- Vương Quc B

2

Ths.Nguyễn Thị Thanh Tâm    

Giảng viên

Quản trị kinh doanh            Khách sạn Du lịch- Việt Nam

Thương Mại- Việt Nam

3

Ths.Ngô Thị Huyền Trang

Giảng viên

Qun trkinh doanh-Việt Nam

Thương Mại- Việt Nam

4

Ths.Phạm Minh Hương

Giảng viên

Du lch hc- Việt Nam

 Qun lý Du lch- Hàn Quc

5

Ths.Trương Mai Thanh

Giảng viên

Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh)-Việt Nam

Quản trị Kinh Doanh- Việt Nam

6

Ths.Ngô Thị Quỳnh Trang

Giảng viên

Tiếng Anh thương mại- Việt Nam

Quản trị Du lịch và Khách sạn Quốc tế- Vương Quốc Anh

7

Ths.Bùi Thị Thanh Hương

Giảng viên

Quản trị Kinh doanh-Việt Nam

Quản trị Kinh doanh về Khoa học và dich vụ- Đài Loan

 

 

Video