Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Khách sạn Du lịch
02/12/2016 | 2735 lượt xem

Chương trình đào tạo chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

- Tên chương trình đào tạo:  Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn

- Trình độ đào tạo:              Cử nhân

 - Thời gian đào tạo:           4 năm.

 

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT

Mã MH

Môn học

Số TC

Chia theo năm học - học kỳ

 

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 4

 
 

HK1

HK2

HK3

HK4

HK5

HK6

HK7

HK8

 

<1>

 

<2>

<3>

<6>

<7>

<8>

<9>

<10>

<11>

<12>

<13>

 

  I.

Phần Kiến thức đại cương

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

MPL 121

Những NL CB của CN Mác-Lênin I

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

MLP 131

Những NL CB của CN Mác-Lênin II

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

HCM121

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

4

VCP131

Đường lối cách mạng    Việt Nam

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

5

LAW121

Pháp luật đại cương

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

6

GSO121

Xã hội học đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ENG131

Tiếng Anh  1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ENG132

Tiếng Anh 2

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

9

ENG133

Tiếng Anh  3

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

10

MAT141

Toán cao cấp

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

11

PST131

Lý thuyết xác suất  và thống kê toán

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

12

GIF131

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

13

PHE011

Giáo dục thể chất 1

30 tiết

x

 

 

 

 

 

 

 

 

14

PHE012

Giáo dục thể chất 2

30 tiết

 

x

 

 

 

 

 

 

 

15

PHE013

Giáo dục thể chất 3

30 tiết

 

 

x

 

 

 

 

 

 

16

 

Giáo dục quốc phòng

165

 

 

x

 

 

 

 

 

 

II

Khối Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1

Kiến thức cơ sở của khối ngành

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

MIE231

Kinh tế vi mô I

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

18

MAE231

Kinh tế vĩ mô I

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

II.2

Kiến thức cơ sở ngành

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

GEM231

Marketing căn bản

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

20

ACT231

Nguyên lý kế toán

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

21

ECO231

Kinh tế lượng

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

22

PSE231

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

23

FAM221

Tài chính - Tiền tệ 1

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

24

ELA231

Luật kinh tế

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

25

ECO321

Thương mại điện tử căn bản

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Tự chọn

6

 

 

4

 

 

 

 

 

 

26

HET221

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

MAE221

Toán kinh tế

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

AIN231

Kinh tế phát triển

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

MAN221

Lý thuyết hệ thống

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

Kinh tế quốc tế

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

SME321

Quản lý nhà nước về kinh tế

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng kiến thức phần đại cương

64

14

14

16

15

3

2

0

0

 

II.3

Kiến thức ngành

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

STM321

Quản trị chiến lược

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

33

FIM321

Quản trị tài chính

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

34

HRM321

Quản trị nhân lực

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

35

MAN221

Quản trị học

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

36

 

Quản trị sự kiện

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

37

BAN331

Phân tích hoạt động kinh doanh 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

38

MAA331

Kế toán quản trị

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

39

EBE321

Tiếng Anh chuyên ngành I

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

40

ORC321

Đạo đức kinh doanh và VH DN

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Tự chọn

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

41

PBA321

Tâm lý học quản trị kinh doanh

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

ENS321

Thống kê doanh nghiệp

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

Hành vi người tiêu dùng

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

Tin học ứng dụng

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

INM321

Marketing quốc tế

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

NEB321

Đàm phán trong kinh doanh

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

Chiến lược phương tiện truyền thông

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

48

 

Quản trị chiến lược truyền thông marketing

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

49

MAM331

Quản trị Marketing

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

50

MAR331

Nghiên cứu Marketing

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

51

MCM321

Quản trị truyền thông Marketing

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

52

 

Quan hệ công chúng

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

53

TMM321

Quản trị thương hiệu

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

54

 

Marketing trực tiếp

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tự chọn

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

55

 

Marketing online

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

SAM321

Quản trị bán hàng

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

DCM321

Quản trị kênh phân phối

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

PRM321

Quản trị giá

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

SMA321

Marketing dịch vụ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

IMA331

Marketing công nghiệp

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

COM321

Marketing thương mại

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

INB321

Kinh doanh quốc tế

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

Quản trị sự thay đổi

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

EBE322

Tiếng Anh chuyên ngành 2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự chọn thay làm khóa luận

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

CSM321

Quản trị chuỗi cung ứng

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

CBM321

Quản trị kinh doanh thương mại

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

QUA321

Quản trị chất lượng

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

HOM321

Quản trị kinh doanh khách sạn

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

HOS331

Quản trị kinh doanh lữ hành

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

IBA331

Quản trị doanh nghiệp

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

THỰC TẬP MÔN HỌC

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

IV

 THỰC TÂP TỐT NGHIỆP

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

V

 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

6

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Tổng phần kiến thức chuyên ngành

61

0

0

3

4

16

14

14

10

 

Tổng

125

14

14

19

19

19

16

14

10

 

 

III. CHUẨN ĐẦU RA

a. Mục tiêu của chương trình

- Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, những kỹ năng chuyên sâu trong ngành khách sạn du lịch và lữ hành.

- Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh và chính sách trong doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh và có khả năng tạo lập doanh nghiệp mới góp phần cho sự phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và khách sạn, đặc biệt ở khu vực miền núi phía Bắc.

b. Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

* Nhóm 1: Chuyên viên quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn

- Có khả năng thích ứng cao trong việc liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ, có đủ năng lực làm việc liên quan đến khoa học quản lý, quản trị nguôn nhân lực, chiến lược và chính sách kinh doanh, quản trị sản xuất và tác nghiệp, phát triển văn hóa doanh nghiệp – xử lý xung đột, nghệ thuật lãnh đạo và thương lượng đàm phán trong kinh doanh du lịch – khách sạn

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận được những công việc như Giám đốc điều hành, giám đốc bộ phận, Trưởng bộ phận hoặc chuyên viên về hoạch định kế hoạch quản trị chiến lược, phát triển thị trường, quản trị nhân lực của doanh nghiệp lữ hành và khách sạn

* Nhóm 2: Chuyên viên tư vấn và hoạch định CS phát triển du lịch

Có năng lực làm việc tại các tại các tổ chức kinh tế, các bộ, sở, ban, ngành liên quan đến các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, lữ hành, khách sạn và các tổ chức tư vấn du lịch, có thể đảm nhận tốt các công việc như tư vấn viên, trợ lý phân tích, phân tích thị trường và tham gia hoạch định xây dựng phát triển chiến lược du lịch

* Nhóm 3: Nghiên cứu viên và giảng viên

Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học về các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Có khả năng nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành và khách sạn. Giảng dạy các môn học của ngành quản trị kinh doanh khách sạn - du lịch

 c. Chuẩn đầu ra

                * Kiến thức

Sinh viên chuyên ngành QTKD Du lịch và khách sạn sau khi tốt nghiệp phải đảm bảo các kiến thức như sau:

- Lĩnh hội và vận dụng các kiến thức về lý luận chính trị Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh để xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng ngày. Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Hiểu biết và vận dụng các kiến thức khoa học cơ bản của nhóm ngành kinh tế vào giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.

- Vận dụng được các kiến thức của khối ngành và cơ sở ngành làm nền tảng nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề lý luận và thực tiễn kinh doanh lữ hành và khách sạn.

- Hiểu biết và vận dụng kiến thức kinh tế chung và các quy luật kinh tế thị trường làm cơ sở xác lập khoa học cho việc ra quyết định trong kinh doanh dịch vụ du lịch

- Hoạch định các chiến lược kinh doanh du lịch trên cơ sở phân tích cơ hội của môi trường và nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

- Thiết kế tổ chức và điều hành hoạt động lữ hành và quản lý khách sạn đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đảm bảo cạnh tranh.

- Vận dụng tốt các chức năng quản trị như; lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn quản trị kinh doanh nói chung cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khách nhau của một tổ chức kinh doanh lữ hành, khách sạn

- Nắm bắt được kiến thức nghiệp vụ phục vụ khách sạn, nhà hàng, thực thi kế hoạch kinh doanh du lịch, có hiểu biết về văn hóa Việt nam và thế giới, có kiến thức thực tiễn về quản trị kinh doanh lữ hành.

* Kỹ năng

- Kỹ năng nghề nghiệp

+ Có khả năng lập luận, tư duy theo hệ thống, giải quyết các vấn đề và nghiên cứu kiến thức trong lĩnh vực quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành, nhận định phát hiện tình huống và ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh mền dẻo linh hoạt.

+ Nhận thức được bối cảnh môi trường kinh doanh nhằm phát triển các chương trình kinh doanh lữ hành và khách sạn có hiệu quả. Tự tin trong giao tiếp, có khả năng truyền đạt tốt ý tưởng, và ứng xử chuyên nghiệp với các hành vi khách hàng.

+ Có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn; có năng lực sáng tạo, phát triển nghề nghiệp.

+ Hình thành khả năng tư duy độc lập, có khả năng tư duy độc lập, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh. Khả năng làm việc độc lập cao, chủ động trong mọi tình huống.

- Kỹ năng mềm

+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc có kế hoạch và khoa học, có kỹ năng quản lý thời gian, phân bổ công việc cá nhân, có khả năng làm việc nhóm, khả năng tổ chức và điều hành hoạt động.

+ Có các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ công chúng trong kinh doanh, tự tin trong giao tiếp, thuyết trình. Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng phục vụ công việc có hiệu quả.

- Kỹ năng ngoại ngữ - tin học

+ Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản, văn phòng và internet, có chứng chỉ tin học quốc tế (IC3) hoặc tương đương. Biết cách vận hành một số máy văn phòng và thiết bị có liên quan.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh TOEIC 450 điểm hoặc các ngoại ngữ khác tương đương.

* Phẩm chất đạo đức

- Phẩm chất đạo đức cá nhân

Đạt được các phẩm chất đạo đức cá nhân như; có trách nhiệm công dân, ý thức tổ chức kỷ luật lao động; tự tin linh hoạt, nhiệt tình, say mê sáng tạo, hiểu biết và tôn trọng các giá trị văn hóa dân tộc, có khả năng thích ứng cao với hoàn cảnh

- Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

+ Đạt được các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: Tự tin, kiên trì, theo đuổi mục tiêu và quyết đoán trong kinh doan; linh hoạt mền dẻo trong các tình huống, tuân thủ theo các quy định của luật kinh doanh và cam kết của các bên đối tác.

+ Thể hiện ý thức trách nhiệm nghề nghiệp đúng đắn; tôn trọng ý thức kỷ luật và cân nhắc sự ảnh hưởng của các bên liên quan trong kinh doanh du lịch

- Phẩm chất đạo đức xã hội

Có phẩm chất đạo đức xã hội như; Chấp hành các qui định của nhà nước và pháp luật, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, trân trọng các giá trị của dân tộc, hiểu biết vai trò của hoạt động du lịch trong cộng đồng để nâng cao giá trị cuộc sống

 

Video