Chuyên ngành quản trị marketing
02/12/2016 | 2508 lượt xem

Chương trình đào tạo chuyên ngành: Quản trị Marketing

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

- Tên chương trình đào tạo:  Quản trị Marketing

- Trình độ đào tạo:              Cử nhân

 - Thời gian đào tạo:           4 năm.

 

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT

Mã HP

Học phần

Số TC

<1>

 

<2>

<3>

I

NHỮNG PHẦN KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

33

1

MPL 121

Những NLCB của CN Mác - Lênin 1

2

2

MPL 131

Những NLCB của CN Mác - Lênin 2

3

3

HCM 121

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

4

VCP 131

Đường lối cách mạng Việt Nam

3

5

LAW 121

Pháp luật đai cương

2

6

GSO 121

Xã hội học đại cương

2

7

ENG 131

Tiếng anh 1

3

8

ENG 132

Tiếng anh 2

3

9

ENG 133

Tiếng anh 3

3

10

MAT 141

Toán cao cấp

4

11

PST 131

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

12

GIF 131

Tin học đại cương

3

13

PHE011

Giáo dục thể chất 1

30 tiết

14

PHE012

Giáo dục thể chất 2

30 tiết

15

PHE013

Giáo dục thể chất 3

30 tiết

16

 

Giáo dục quốc phòng

165 tiết

II

KHỐI KIẾN THỨC GD CHUYÊN NGHIỆP

80

II.1

KIẾN THỨC CƠ SỞ KHỐI NGÀNH

6

17

MIE231

Kinh tế vi mô 1

3

18

MAE231

Kinh tế vĩ mô 1

3

II.2

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

25

 

Bắt buộc

19

19

GEM231

Marketing căn bản

3

20

ACT231

Nguyên lý kế toán

3

21

ECO231

Kinh tế lượng

3

22

PSE231

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

23

FAM221

Tài chính - Tiền tệ 1

2

24

ELA231

Luật kinh tế

3

25

ECO321

Thương mại điện tử căn bản

2

 

Tự chọn

6

26

HET221

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2

27

MAE221

Toán kinh tế

3

28

AIN231

Kinh tế phát triển

3

29

MAN221

Lý thuyết hệ thống

3

30

 

Kinh tế quốc tế

2

31

SME321

Quản lý nhà nước về kinh tế

2

II.3

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH CHÍNH

25

 

Bắt buộc

21

32

STM321

Quản trị chiến lược

2

33

FIM321

Quản trị tài chính

2

34

HRM321

Quản trị nhân lực

2

35

MAN221

Quản trị học

3

36

 

Quản trị sự kiện

2

37

BAN331

Phân tích hoạt động kinh doanh 

3

38

MAA331

Kế toán quản trị

3

39

EBE321

Tiếng Anh chuyên ngành I

2

40

ORC321

Đạo đức kinh doanh và VH DN

2

 

Tự chọn

4

41

PBA321

Tâm lý học quản trị kinh doanh

2

42

ENS321

Thống kê doanh nghiệp

2

43

 

Hành vi người tiêu dùng

2

44

 

Tin học ứng dụng

3

45

INM321

Marketing quốc tế

2

46

NEB321

Đàm phán trong kinh doanh

2

II.4

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

24

 

Bắt buộc

20

46

 

Chiến lược phương tiện truyền thông

2

47

 

Quản trị chiến lược truyền thông marketing

3

48

MAM331

Quản trị Marketing

3

49

MAR331

Nghiên cứu Marketing

3

50

MCM321

Quản trị truyền thông Marketing

3

51

 

Quan hệ công chúng

2

52

TMM321

Quản trị thương hiệu

2

53

 

Marketing trực tiếp

2

 

Tự chọn

4

54

 

Marketing online

2

55

SAM321

Quản trị bán hàng

2

56

DCM321

Quản trị kênh phân phối

2

57

PRM321

Quản trị giá

2

58

SMA321

Marketing dịch vụ

2

59

IMA331

Marketing công nghiệp

3

60

COM321

Marketing thương mại

2

61

INB321

Kinh doanh quốc tế

2

62

 

Quản trị sự thay đổi

2

63

EBE322

Tiếng Anh chuyên ngành 2

2

III

Thực tập môn học

2

IV

Thực tập tốt nghiệp

4

V

Khóa luận tốt nghiệp

6

 

Học phần tự chọn thay thế khóa luận

 

64

CSM321

Quản trị chuỗi cung ứng

2

65

CBM321

Quản trị kinh doanh thương mại

2

66

QUA321

Quản trị chất lượng

2

67

HOM321

Quản trị kinh doanh khách sạn

2

68

HOS331

Quản trị kinh doanh lữ hành

3

69

IBA331

Quản trị doanh nghiệp

3

 

 

Tổng

125

 

III, CHUẨN ĐẦU RA

a. Mục tiêu của chương trình

Đào tạo cử nhân marketing có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh và những kỹ năng chuyên sâu về marketing.

Có khả năng hoạch định chiến lược, chính sách và tổ chức trong lĩnh vực marketing nhằm phát triển các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội, các địa phương, đặc biệt ở khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

b. Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

* Nhóm 1: Chuyên viên marketing

Có khả năng thích ứng cao trong công việc liên quan đến lĩnh vực marketing, có đủ năng lực làm việc liên quan đến khoa học quản lý, quản trị nguồn nhân lực, chiến lược và chính sách kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển văn hóa doanh nghiệp – xử lý xung đột, nghệ thuật lãnh đạo và thương lượng đàm phán trong kinh doanh.

Vị trí chuyên viên hoặc quản lý đảm nhiệm các công tác marketing trong mọi loại hình doanh nghiệp. Công việc marketing xã hội, tổ chức sự kiện trong các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức xã hội và tổ chức phi lợi nhuận.

* Nhóm 2: Chuyên viên tư vấn và hoạch định chính sách marketing

Có năng lực làm việc tại các bộ sở, ban, ngành liên quan và các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, các tổ chức tư vấn thị trường; có thể đảm đương tốt các công việc: tư vấn viên, trợ lý phân tích, lập báo cáo về thị trường và tham gia hoạch định, xây dựng chính sách marketing. Triển vọng trong tương lai có thể trở thành các chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo, quản lý cao cấp về marketing.

* Nhóm 3: Nghiên cứu viên và giảng viên

Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu trong nước. Có thể đảm nhận các nhiệm vụ cụ thể: tham gia nghiên cứu về Marketing, kinh tế, quản trị kinh doanh, dịch vụ; giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo ngành marketing và quản trị kinh doanh. Trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực quản trị kinhdoanh và chuyên sâu về marketing.

c. Chuẩn đầu ra

                * Kiến thức:

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo marketing đạt yêu cầu về kiến thức như sau:

 - Vận dụng được các kiến thức về lý luận Chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng ngày. Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn;

- Hiểu biết và vận dụng các kiến thức khoa học cơ bản của nhóm ngành kinh tế vào giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.

- Vận dụng các kiến thức cơ sở của khối ngành và cơ sở ngành làm nền tảng nghiên cứu chuyên sâu và giải quyết các vấn đề kinh doanh trong doanh nghiệp.

- Sử dụng các kiến thức cơ sở của khối ngành và cơ sở ngành làm nền tảng nghiên cứu chuyên sâu về marketing vào giải quyết và nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn kinh doanh.

- Hoạch định và phân tích công việc, tư duy chiến lược, lãnh đạo, tổ chức, ra quyết định marketing.

- Nghiên cứu và phân tích thị trường nhằm nhận diện các cơ hội marketing và lựa chọn thị trường mục tiêu phù hợp cho doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện, giám sát và kiểm tra hoạt động marketing.

- Vận dụng các kiến thức chuyên ngành để nghiên cứu hành vi khách hàng và hoạch định chiến lược marketing mix. Xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.

- Có kiến thức thực tiễn về hoạt động marketing trong doanh nghiệp.

                * Kỹ năng:

- Kỹ năng nghề nghiệp

+ Có khả năng lập luận, tư duy theo hệ thống, giải quyết các vấn đề, khám phá và nghiên cứu kiến thức trong lĩnh vực marketing.

+ Phát triển kỹ năng truyền thông, tổ chức sự kiện trong môi trường làm việc và tạo dựng kỹ năng tương tác cá nhân.

+ Có khả năng nhận định tình huống marketing, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động marketing của doanh nghiệp.

+ Nhận thức được bối cảnh môi trường kinh doanh nhằm phát triển các chương trình marketing hiệu quả. Có kỹ năng lập báo cáo marketing và truyền đạt tốt ý tưởng kinh doanh, ứng xử chuyên nghiệp với các hành vi khách hàng.

+ Có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn; có năng lực sáng tạo, phát triển nghề nghiệp.

- Kỹ năng ngoại ngữ, tin học

+ Tiếng Anh: Có chứng chỉ quốc tế TOEIC 450 hoặc tương đương.

+ Tin học: đạt cấp độ IC3 (Sử dụng thành thạo máy tính, các phần mềm thông dụng và mạng internet). Biết cách vận hành một số máy văn phòng và thiết bị có liên quan.

- Kỹ năng mềm

                                + Quản lý và lãnh đạo: Điều hành, phân công và đánh giá hoạt động của tổ chức; phát triển và duy trì quan hệ với các đối tác của đơn vị làm việc; Đàm phán, thuyết phục và quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với xã hội, tuân theo luật pháp.

+ Giao tiếp: Biết hoạch định chiến lược giao tiếp (biết lập luận, sắp xếp ý tưởng giao tiếp); biết giao tiếp bằng văn bản và các phương tiện truyền thông khác; có khả năng thuyết trình, giao tiếp với các cá nhân trong và ngoài tổ chức; có kỹ năng chăm sóc khách hàng và đối tác.

+ Tự chủ: Có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng học và tự học suốt đời; khả năng quản lý thời gian và các nguồn lực khác; làm việc có kế hoạch và khoa học; phân bổ công việc cá nhân, có khả năng làm việc nhóm,  có khả năng thích ứng với sự biến động và phức tạp của thực tế.

+ Làm việc theo nhóm: Biết hình thành nhóm làm việc hiệu quả; có khả năng vận hành, lãnh đạo nhóm; biết tạo động lực làm việc và phát triển nhóm; có khả năng làm việc với các nhóm khác, có khả năng tổ chức, điều hành hoạt động, cuốn hút các thành viên làm việc theo nhóm.

* Phẩm chất đạo đức:

- Phẩm chất đạo đức cá nhân 

+ Có ý thức học và tự học. Chủ động trong công việc, biết lắng nghe nhưng cũng rất cần có lập trường tư tưởng vững vàng. Có tính quyết đoán, dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm.

+ Tự tin, linh hoạt, kiên trì theo đuổi mục tiêu, nhiệt tình, say mê sáng tạo, dám đương đầu với thử thách và khát vọng trở thành doanh nhân, nhà lãnh đạo, chuyên gia marketing cao cấp

+ Kiên trì, chăm chỉ; năng động, sáng tạo, nhiệt tình, say mê công việc;

+ Có tinh thần tiên phong, sẵn sàng đương đầu với khó khăn và rủi ro;

+ Tự chủ, chính trực, có tinh thần phê bình và tự phê bình;

- Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

+ Trung thực, có trách nhiệm với bản thân, đồng nghiệp, tổ chức;

+ Ứng xử mang tính chuyên nghiệp; có khả năng làm việc và nghiên cứu độc lập;

+ Tự tin trong môi trường làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp và môi trường quốc tế.

+ Có khả năng thích ứng với các điều kiện làm việc khác nhau;

- Phẩm chất đạo đức xã hội

+ Có trách nhiệm với xã hội và tuân theo pháp luật; Chấp hành các qui định của nhà nước và pháp luật, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, trân trọng các giá trị đạo đức của dân tộc, hiểu biết vai trò của marketing để nâng cao giá trị của cuộc sống.

+ Trung thực, thẳng thắn;

+ Có tinh thần sáng tạo. Dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, thường xuyên đổi mới trong công việc mang lại lợi ích cho cộng đồng và XH.

Video