Giới thiệu chung
19/08/2016 | 1577 lượt xem

Khoa Marketing, Thương mại và Du lịch là một trong 07 khoa chuyên môn của trường Đại học Kinh tế  và QTKD. Khoa được thành lập theo quyết định số  1542/QĐ – ĐHTN ngày 11 tháng 9 năm 2014 trên cơ sở sáp nhập ba bộ môn: Marketing, Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn của Khoa Quản trị kinh doanh và bộ môn Kinh tế Quốc tế của Khoa Kinh tế. Sự ra đời của Khoa Marketing, Thương mại và Du lịch nhằm nâng cao quy mô, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực  Marketing, Du lịch và Khách sạn và Thương mại Quốc tế phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế -xã hội của các Tỉnh trung du và miền núi phía Bắc của Việt Nam cũng như quá trình hội nhập chung của cả nước.

Lãnh đạo Khoa Marketing, Thương mại và Du lịch

unnamed (1)

HỌ VÀ TÊN: PGS. TS. Nguyễn Thị Gấm
Năm sinh: 1969          Quên quán: Cao Bằng
Chức vụ: Trưởng Khoa    Giai đoạn: 10/2014 đến nay

unnamed

HỌ VÀ TÊN: TS. Phạm Công Toàn
Năm sinh: 1979    Quê quán: Thái Nguyên
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa     Giai đoạn:   11/2014 đến nay
Học vị: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
Giảng dạy các ngành:
– Cao học: Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế
– Đại học: Marketing, Du lịch, Quản trị kinh doanh tổng hợp
unnamed1

HỌ VÀ TÊN: ThS. Nguyễn Văn Huy
Năm sinh: 1983    Quê quán: Hà Nội
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa     Giai đoạn:   11/2014 đến nay

Video