Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Đề cương chi tiết - Bộ môn Quản trị du lịch theo chương trình đào tạo 2022

 03/11/2022  422

1. ĐCTC Triết học Mác-Lênin_CTĐT CLC QT Dịch vụ và Khách sạn

2. ĐCTC Kinh tế chính trị

3. DCTC CNXH

4. ĐCTC TTHCM

5. DCCT Lịch sử Đảng CSVN

6. Đề cương PLĐC-CTĐT QTKD KS&DL-7.2022

7. Đề cương Tin học ứng dụng

8. Đề cương lý thuyết xác suất thống kê

9. Đề cương Toán kinh tế

10. TIẾNG ANH 1

11. TIẾNG ANH 2

12. TIẾNG ANH 3

13. TIẾNG ANH 4

14. TIẾNG ANH 5

15. CDIO-k19 - GDTC 1 - CTĐT- Quản trị DL&KS

16. CDIO-k19 - GDTC 2 - CTĐT - Quản trị kinh doanh KS&DL

17. CDIO-k19 - GDTC 3 - QTKD KS&DL

19. KTH vi mô 1 CTĐT QTKD Du lịch và KS

20. MKTTMDL_CDIO_QTH.10.07.2022_QTKD KS va DL

21. KTH vĩ mô 1 - Du lịch khách sạn

22. ĐC Marketing Can ban- CTĐT QTKD Khách sạn và Du lịch CDIO- 2022

23.ĐC TCTT K19- Ngành QTKD KS VÀ DL 7.7.2022

24. ĐC Nguyên lý thống kê 2022-CTDT  QTKD KHACH SAN&DU LICH

25. ĐC Nguyên lý kế toán 2022-CTDT  QTKD KHACH SAN&DU LICH

26-2022. Đề cương -  Thực tập nhận thức nghề nghiệp

27. Kinh tế quốc tế CDIO 2022

28.  Khoa học du lịch - CDIO 2022

28. Đề cương - Luật Du lịch-CTĐT QTKD KS và DL - 7.2022

28. -PL về TMHH và DL-CTĐT QTKD KSDL-7.2022- chưa thống nhất CĐR

29.  Kinh tế du lịch  CDIO 2022

30.  QT CHIẾN LƯỢC CDIO K19 - 2022

31. Địa lý du lịch 2022

32.  Nghệ thuật giao tiếp,ứng xử trong KD Du lịch - CDIO 2022

34. Marketing xã hội QTKD KS-DL 2022

35. QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN-2022

36.  CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ KHÁCH SẠN- NHÀ HÀNG-2022

37.  Quản trị CLDVDL- CDIO 2022

38. Thực tập khách sạn - CDIO 2022

39.  Lịch sử văn minh thế giới - CDIO 2022

39.  QUẢN TRỊ BUỒNG PHÒNG -2022

40. Quản trị kinh doanh lữ hành - CDIO 2022

41. Hướng dẫn du lịch - CDIO 2022

42. Thiết kế và điều hành Tour

43. Đề cương THEO CDIO-  tiếng Anh du lịch

44. Thực tập du lịch- CDIO 2022

46.  Du lịch sinh thái - CDIO 2022

46. Phong tục tập quán, lễ hội - CDIO 2022

46. Quản lý điểm đến Du lịch- CDIO 2022

47.  Marketing Quốc tế. CIDO K19 (12.7.2022).  Quản trị KD KS và Du lịch

ĐỀ CƯƠNG Khoá luận tốt nghiệp - CDIO 2022

ĐỀ CƯƠNG Thực tập tốt nghiệp - CDIO 2022


BÀI VIẾT LIÊN QUAN